Volg ons:

Is outsourcen interessant voor uw bedrijf?

Business people
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Over outsourcing wordt veel gepraat. Het ene verhaal berust al meer op waarheid dan het andere. Ook de meningen hierover zijn verdeeld.

Om een goede beslissing te kunnen nemen over het al dan niet uitbesteden van bepaalde activiteiten moet je je goed bewust zijn van wat outsourcen precies inhoudt.

 

Wat is outsourcen?

Iedere taak, elk proces of iedere functie die kan uitgevoerd worden door werknemers binnen je eigen bedrijf, maar gedurende een bepaalde periode wordt uitgevoerd via een externe leverancier, valt onder de term outsourcen.
Het betreft een strategische keuze en niet zomaar een tijdelijke vervanging tijdens een ziekteperiode van een werknemer. Of de taken intern in het bedrijf, of op een andere locatie worden uitgevoerd doet niet ter zake.

In de huidige geglobaliseerde markt zijn alle mogelijke middelen voor handen om taken efficiënt uit te besteden naar andere landen met een vaak lagere landen via outsourcing. Dit kan offshore zijn, naar verre landen zoals India of China, of ook nearshore, naar dichterbij gelegen landen, vaak Oost-Europa.

De taken die worden uitbesteed lopen van call-centers en service-desks tot meer complexe zaken als programmeren en webdesign.

 

Waarom outsourcen?

Er zijn veel redenen om bepaalde diensten uit te besteden. Het meest voor de hand liggende argument is natuurlijk de besparing van tijd en geld, maar er zijn ook nog andere voordelen:

 

Oplossen van schaarste
Wanneer het gaat over uitbesteden van werkkrachten blijkt een belangrijke reden vaak dat het moeilijk is om mensen met de geschikte opleiding en ervaring binnen een bereikbare straal van je bedrijf te vinden. In productiegerichte sectoren kan ook beschikbaarheid van grondstoffen of aanwezigheid van een afzetmarkt een rol gaan spelen.

 

Mogelijkheid om te focussen op de kernactiviteiten
Vaak gaat het om uitbesteden van processen die noodzakelijk zijn binnen een bedrijf maar niks te maken hebben met de kernactiviteit van het bedrijf. Door deze processen uit te besteden kan een bedrijf zich beter focussen op zijn eigen activiteit.

 

Flexibiliteit
Personeel aanwerven en opleiden is een tijdrovende en geldverslindende bezigheid. Dit maakt het moeilijk om in te spelen op de marktsituatie of extra werklast. Outsourcen maakt het makkelijker om extra krachten in te schakelen gezien de kosten lager zijn en het zorgt ook voor meer flexibiliteit wanneer deze extra krachten niet meer nodig zijn.

 

Kostenbesparing
Door via outsourcing op kosten te besparen slaagt een bedrijf erin om zijn concurrentiepositie te versterken en zijn marges veilig te stellen.
De kostenbesparing situeert zich overigens zowel op vlak van variabele kosten als van vaste kosten. Er zijn niet alleen minder hoge loonkosten, er moet niet naar personeel gezocht worden en er is geen investering nodig in extra burelen, computers of bedrijfswagens.
Milum is er om de stap naar het outsourcen makkelijker te maken. Wij zoeken voor u de medewerker(s) waar u nood aan heeft en zorgen ook voor alle infrastructuur om deze mensen aan te sturen. U heeft alle controle in handen en wordt bovendien bijgestaan door Belgische line-managers ter plaatse.

Meer info? Contacteer ons nu!