Volg ons:

Milum Flexi Plan: De eerste stap naar groei voor young & independent business owners.

“One small step for man, one giant leap for mankind.” Heeft u constant het gevoel dat u achter de feiten aanloopt, heeft u dringend nood aan versterking maar lijkt die eerste stap toch heel groot? Doe ik beroep op een freelancer? Wordt het tijd voor de eerste werving?  Het blijft immers een stap in het onzekere..

Voor deze frequent gestelde thematiek waar young & independent business owners vaak mee te kampen hebben, heeft Milum een laagdrempelige oplossing voorzien: Milum’s Flexi Plan. Laten we de zaken even onder de loep nemen.

 

Nood vs. kost

Heel vaak groeit de nood naar uitbreiding stapsgewijs. U heeft taken die u niet meer zelf kan uitvoeren maar deze zijn toch nét niet representatief genoeg om een eerste werving te doen. Bovendien moet u rekening houden met de financiële impact: hoge loonkost, verzekering tegen arbeidsongevallen, sociale bijdrage, …

Welke en hoeveel taken wilt u uitbesteden? Hoeveel uren dienen er gepresteerd te worden? Milum’s Flexi Plan luistert naar het verhaal van zijn klanten en biedt een oplossing op maat, transparant en flexibel wat kost betreft.

 

Freelancer of vaste medewerker?

U zit immers zelf met de nodige tijdsdruk die weinig tot geen ruimte biedt om zich te verdiepen in alle administratieve heisa bij een eerste werving. Denken we maar aan het opstellen van een arbeidscontract, Dimona (aangifte van tewerkstelling) of het arbeidsreglement.

Ook bij het zoeken naar een Freelancer loopt u al snel tegen enkele zaken aan: is dit wel een betrouwbaar platform, naar welke aspecten dien ik te kijken, hoe verloopt dit?

Daarom verzorgt Milum het invullen van de gevraagde rollen door getalenteerde profielen: aanpak.  Zodoende kunnen we onze kennis & ervaring toepassen en hoeft u zich enkel te concentreren op de taakverdeling.

 

Samenwerking in nearshore

Uw zakelijke activiteiten worden uitgevoerd door een medewerker in een relatief dichtbij gelegen ander land: nearshoring. Door deze nabijheid verschilt dit zich van offshoring, waarbij de activiteiten naar verder gelegen landen uitbesteed worden.
Deze voordelen zijn duidelijk en ontegensprekelijk: hoge kwaliteit, meer flexibiliteit en kostenreductie.

De werktijden zijn gelijklopend en een vlotte zakelijke communicatie in het Engels of het Nederlands vormt ook geen enkele barrière.
Bovendien werkt Milum met Belgische medewerkers voor de opvolging. Zij bieden een absolute meerwaarde in deze dienstverlening.

 

Gedaan met overhead, focus op de business!

De gehele infrastructuur wordt voor onze klanten en hun medewerkers opgesteld.  Dit garandeert een vlotte communicatie. Bovendien is uw medewerker bereikbaar op die momenten wanneer u het nodig heeft.  In 1 vlotte beweging kan een telefoontje, video- of audioconference opgezet worden.

 

Wenst u – vrijblijvend – meer informatie, neem dan gerust contact met ons op!

Is outsourcen interessant voor uw bedrijf?

Over outsourcing wordt veel gepraat. Het ene verhaal berust al meer op waarheid dan het andere. Ook de meningen hierover zijn verdeeld.

Om een goede beslissing te kunnen nemen over het al dan niet uitbesteden van bepaalde activiteiten moet je je goed bewust zijn van wat outsourcen precies inhoudt.

 

Wat is outsourcen?

Iedere taak, elk proces of iedere functie die kan uitgevoerd worden door werknemers binnen je eigen bedrijf, maar gedurende een bepaalde periode wordt uitgevoerd via een externe leverancier, valt onder de term outsourcen.
Het betreft een strategische keuze en niet zomaar een tijdelijke vervanging tijdens een ziekteperiode van een werknemer. Of de taken intern in het bedrijf, of op een andere locatie worden uitgevoerd doet niet ter zake.

In de huidige geglobaliseerde markt zijn alle mogelijke middelen voor handen om taken efficiënt uit te besteden naar andere landen met een vaak lagere landen via outsourcing. Dit kan offshore zijn, naar verre landen zoals India of China, of ook nearshore, naar dichterbij gelegen landen, vaak Oost-Europa.

De taken die worden uitbesteed lopen van call-centers en service-desks tot meer complexe zaken als programmeren en webdesign.

 

Waarom outsourcen?

Er zijn veel redenen om bepaalde diensten uit te besteden. Het meest voor de hand liggende argument is natuurlijk de besparing van tijd en geld, maar er zijn ook nog andere voordelen:

 

Oplossen van schaarste
Wanneer het gaat over uitbesteden van werkkrachten blijkt een belangrijke reden vaak dat het moeilijk is om mensen met de geschikte opleiding en ervaring binnen een bereikbare straal van je bedrijf te vinden. In productiegerichte sectoren kan ook beschikbaarheid van grondstoffen of aanwezigheid van een afzetmarkt een rol gaan spelen.

 

Mogelijkheid om te focussen op de kernactiviteiten
Vaak gaat het om uitbesteden van processen die noodzakelijk zijn binnen een bedrijf maar niks te maken hebben met de kernactiviteit van het bedrijf. Door deze processen uit te besteden kan een bedrijf zich beter focussen op zijn eigen activiteit.

 

Flexibiliteit
Personeel aanwerven en opleiden is een tijdrovende en geldverslindende bezigheid. Dit maakt het moeilijk om in te spelen op de marktsituatie of extra werklast. Outsourcen maakt het makkelijker om extra krachten in te schakelen gezien de kosten lager zijn en het zorgt ook voor meer flexibiliteit wanneer deze extra krachten niet meer nodig zijn.

 

Kostenbesparing
Door via outsourcing op kosten te besparen slaagt een bedrijf erin om zijn concurrentiepositie te versterken en zijn marges veilig te stellen.
De kostenbesparing situeert zich overigens zowel op vlak van variabele kosten als van vaste kosten. Er zijn niet alleen minder hoge loonkosten, er moet niet naar personeel gezocht worden en er is geen investering nodig in extra burelen, computers of bedrijfswagens.
Milum is er om de stap naar het outsourcen makkelijker te maken. Wij zoeken voor u de medewerker(s) waar u nood aan heeft en zorgen ook voor alle infrastructuur om deze mensen aan te sturen. U heeft alle controle in handen en wordt bovendien bijgestaan door Belgische line-managers ter plaatse.

Meer info? Contacteer ons nu!

Waarom worden steeds meer IT-taken uitbesteed naar Oost-Europa?

“Leer, leer, leer…,” met deze leuze startte Lenin na de communistische machtsovername van 1917 een grootschalig onderwijsprogramma. Hoogopgeleide werknemers met lage loonlasten en nabijheid zorgen ervoor dat Oost-Europa steeds aantrekkelijker wordt voor West-Europese IT-bedrijven

 

Onderwijs

In 1920 schreef Lenin: “Landbouw en de industrie moeten gereorganiseerd worden op een moderne technologische basis en elektrificatie is daarbij het eerste doel. Dit moet onderwezen worden aan de gehele opgroeiende generatie van de werkende klasse.” Hoewel het onderwijs in de Sovjet-Unie vaak een te sterk ideologisch accent kreeg, legde het onderwijs van toen toch een basis voor een hoge interesse in technologie nu. Nog steeds leveren de universiteiten van landen die onder Sovjet-invloed stonden hoogtechnologische profielen af.

In de Westerse landen heerst er een steeds nijpender tekort aan dergelijk goed opgeleid IT-personeel. Bovendien maakt de loonkost het ook steeds moeilijker om deze mensen in dienst te nemen en te houden. Er is al langer sprake van offshoring: het uitbesteden van IT-werk naar voornamelijk het Verre Oosten, met India als belangrijkste speler. Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruikt gemaakt van nearshoring, waarbij werknemers uit Oost-Europa ingezet worden voor West-Europese bedrijven.

 

Er zijn belangrijke verschillen tussen het werken via nearshoring of via offshoring.

  • Ten eerste is er een groot mentaliteitsverschil. Indische medewerkers zijn erg goed in het snel en kostenefficiënt uitvoeren van eenvoudige of repetitieve taken. In Oost-Europa gaan ze een stap verder en kan men innovatiever werken. Werknemers in Oost-Europa zijn kritischer en denken meer mee met het bedrijf.
  • Een ander belangrijk verschil is het tijdverschil. Nearshore-medewerkers werken meestal in dezelfde tijdzone als de bedrijven die hen in dienst nemen. Dit zorgt ervoor dat ze ten allen tijde bereikbaar zijn en dat men meer kan inspelen op de orde van de dag.
  • Nearshoring is ook veel laagdrempeliger dan offshoring. Vooral kleine of middelgrote ondernemingen vinden het veel comfortabeler om met nearshore medewerkers te werken.

 

Veiligheid van bedrijfsgegevens

Een ander belangrijk aspect is dat landen in Oost-Europa lid zijn van de Europese Unie. Bijgevolg vallen ze ook onder dezelfde wetgeving rond gegevensbescherming.
De groei van IT outsourcing in Oost-Europa is dan ook spectaculair. In Roemenië komen er jaar na jaar ongeveer 10% IT-specialisten bij. Ook in België laten steeds meer bedrijven IT-werkzaamheden uitvoeren in Oost-Europa.

Milum maakt het werken met nearshore-medewerkers nóg toegankelijker. Bedrijven moeten zelf geen investeringen doen in infrastructuur, noch moeten ze ter plaatse gaan om mensen te rekruteren. Milum regelt alles, wij kennen de wetgeving en hebben alle infrastructuur ter plaatse. Wij zoeken de gemotiveerde medewerker waarnaar u op zoek bent!

 

(Why more businesses are nearshoring in Eastern Europe – http://www.computerweekly.com/feature/Why-more-businesses-are-nearshoring-in-Eastern-Europe)